Vítejte na webové prezentaci jednotky 1st Platoon, 615th Military Police Company.


Jsme jednotka, která se zabývá napodobováním moderních jednotek Armády Spojených států amerických. Konkrétně se snažíme napodobovat jednotku vojenské policie, 615th Military Police Company, 709th Military Police Battalion, 18th Military Police Brigade. Jednotka je částečně z Prahy a částečně z Plzně.


Pro simulaci bojových situací využívámě airsoftové repliky zbraní.


Jsme členskou jednotkou aliance USAREUR(cz).


Co děláme?


Máme dvě oblasti činnosti. Primární je pro nás práce vojenské policie, tudíž ostraha vojenských objektů, velitelství a štábů, a dohled na dodržování zákonů příslušníky spojeneckých sil v kterékoli operaci, které se účastníme. Z toho vyplývá, že primární oblast činnosti je týlová podpora bojových jednotek v nebojových zónách. Sekundární oblastí naší činnosti, které se ovšem věnujeme zatím spíše okrajově, je činnost v bojových oblastech, ať už ostraha checkpointů, doprovody VIP osob v rizikových oblastech, či různé jiné podpůrné úkoly prováděné v bojových zónách.Výcvik je u naší jednotky dělen na dvě základní části. První znich je udržování běžné bojeschopnosti, tudíž zaměření výcviku je na bojové drily, topografii, navigaci v terénu, radiokomunikaci. Další část výcviku je zaměřena právě na naši primární činnost, tudíž činnost vojenské policie. Cvičíme kontrolu a prohledávání osob, kontrolu a prohledávání vozidel, zadržení a detenci osob, převozy vězňů a fyzickou ostrahu objektů či částí objektů (typicky ostraha štábu a kontrola přístupu do štábu).
Nejsme jednotka, která bojuje v první linii. Nejsme jednotka, která v operaci vystřílí tuny střeliva. Jsme jednotka, která díky své kvalitní podpoře v týlu ostatním jednotkám v alianci, či ostatním spolupracujícím jednotkám, pomáhá co nejlepším způsobem splnit jejich misi. A právě to je mise naše.

Novinky

Odrazka   Duben 2014

615ka se zúčastnila USAREUR(cz) FTX a zopakovala si spolupráci s 2ID a 4ID.


Odrazka   Březen 2014

Proběhlo cvičení 615ky. 615ka se soustředila na bojovou přípravu a ukončila BCT některých svých příslušníků.


Odrazka   Únor 2014

Další cvičení 615ky zaměřené na bojovou přípravu proběhlo nedaleko Plzně.


Odrazka   Listopad 2013

615ka opět, jako každý rok, oslavila společně s příslušníky 2ID a 4ID Den díkůvzdání.


Odrazka   Říjen 2013

Proběhlo cvičení zaměřené na bojovou přípravu.


Odrazka   Září 2013

Proběhlo cvičení zaměřené na doplnění některých základních znalostí, ať už topo či např. první pomoc.


Odrazka   Srpen 2013

Někteří z nás se pokusili absolvovat BCT pořádané jednotkou A/1-22INF, 4ID.


Fotografie


Facebook